Yt neuvottelut irtisanomisaika

Irtisanominen yt-neuvottelujen jälkeen, miten käy …

Irtisanominen yt-neuvottelujen jälkeen, miten käy pitämättömien ylityövapaiden? – Akavan Erityisalat

9.11.2021 — Joskus yt-neuvottelujen aikana tai päätteeksi työntekijälle tarjotaan mahdollisuus ottaa vastaan irtisanomispaketti tai eropaketti.

Irtisanomispaketti ja eropaketti – lue faktat ennen hyväksymistä

Irtisanomispaketti ja eropaketti – lue faktat ennen hyväksymistä – Duunitori

Työpaikalla tieto yt-neuvotteluista herättää yleensä paljon kysymyksiä ja tunteita. Jos koet huolta mahdollisesta irtisanomisesta tai lomautuksesta, …

Joskus yt-neuvottelujen aikana tai päätteeksi työntekijälle tarjotaan mahdollisuus ottaa vastaan irtisanomispaketti tai eropaketti. Milloin se kannattaa?

Irtisanomisuhka päällä, mitä tehdä? – YTK-Yhdistys

Yt:t tulossa, miten toimia?

Irtisanominen taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla. Ennen irtisanomista työnantajan pitää selvittää, voidaanko työntekijä sijoittaa muihin tehtäviin …

Mitä tulee tietää, jos työssä on yt-neuvottelut tulossa tai on irtisanomis- tai lomautusuhan alla?

Yt-neuvottelut työvoimaa vähennettäessä – Tehy

Yt-neuvottelut työvoimaa vähennettäessä | Tehy

Neuvotteluesitys pitää antaa kirjallisesti vähintään viisi päivää ennen neuvottelujen alkamista, jos kysymys on työntekijöiden irtisanomisista, lomautuksista …

Yhteistoiminta- eli yt-neuvottelut on käytävä, jos työnantaja harkitsee työvoiman vähentämistä taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla. Yt-neuvottelut pitää käydä aina, jos yrityksessä työskentelee vähintään 20 työntekijää.

Muutosneuvottelut (Yt-neuvottelut) – Key – esimiesliitto

Muutosneuvottelut (Yt-neuvottelut) – Key

Neuvotteluvelvollisuus koskee sekä yhden että useamman työntekijän irtisanomista silloin, jos työnantajan palveluksessa on vähintään 20 työntekijää.

Yt-menettely ennen irtisanomisia ja lomautuksia

Yt-menettely ennen irtisanomisia ja lomautuksia | Omaluottamusmies

Yt-neuvottelut/ Muutosneuvottelut · neuvottelut koskevat alle kymmenen työntekijän irtisanomista, lomauttamista, osa-aikaistamista tai työsopimuksen olennaisen …

Neuvotteluvelvollisuus koskee sekä yhden että useamman työntekijän irtisanomista silloin, jos työnantajan palveluksessa on vähintään 20 työntekijää.

Yt-neuvottelut – Palvelualojen ammattiliitto PAM

Olennaista on, että neuvottelut käydään loppuun ennen kuin työnantaja tekee … Jos muutosneuvottelut koskevat yhden tai useamman työntekijän irtisanomista, …

PAM on palvelualojen työntekijöiden ammattiliitto. Autamme työsuhteen ongelmissa ja kysymyksissä. Jäsenyyteen kuuluu myös työttömyyskassan jäsenyys.

Muutosneuvotteluiden kulku – ERTO

Muutosneuvotteluiden kulku > Yhteistoiminta ja muutosneuvottelut > Työsuhdeopas > ERTO

7.2.2020 — Kun neuvottelut tähtäävät työntekijän irtisanomiseen, tulee neuvotteluesitys toimittaa myös te-toimistoon. Yt-neuvotteluja käydään joko 14 …

Muutosneuvottelut on aloitettava, kun työnantaja harkitsee toimenpiteitä, jotka voivat johtaa yhden tai useamman työntekijän irtisanomiseen, lomauttamiseen, osa-aikaistamiseen tai työsopimuksen olennaisen ehdon yksipuoliseen muuttamiseen taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla. Olennaista on, että neuvottelut käydään loppuun ennen kuin työnantaja tekee päätöksen asiassa.

Irtisanominen tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla

Varsin usein yt-neuvottelujen avulla pystytään rajaamaan työnantajan … tukevia konsultti- tai asiantuntijapalveluita jo irtisanomisaikana.

Irtisanominen tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla sisältää useita työnantajavelvollisuuksia. Muotovirhe voi aiheuttaa työnantajalle…

Tyypillisiä kompastuskiviä yt- neuvotteluissa

PowerPoint-esitys

Keywords: yt neuvottelut irtisanomisaika, yt irtisanomisaika, yt neuvottelut irtisanominen, yt irtisanominen, yt neuvottelut irtisanominen työvelvoite, yt irtisanominen työvelvoite